Polityka prywatności

Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Mirpol – www.sklep-mirpol.pl jest firma Mirpol sp. z o. o. , Strzyżewice 165A , 23-107 Strzyżewice, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000338589, o kapitale zakładowym 10,000 zł , NIP 713-303-33-21 , REGON 060533698
Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym Mirpol –
www.sklep-mirpol.pl, potencjalny klient zobowiązany jest wypełnić dane formularza rejestracyjnego oraz zaakceptować regulamin. Istnieje możliwość dokonania zakupów bez rejestracji – w tym wypadku należy zaakceptować regulamin przy finalizowaniu procesu zakupów na naszej stronie oraz wypełnić formularz z danymi wymaganymi do dokonania zakupów.
Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu internetowego Mirpol.
Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz brak akceptacji regulaminu sklepu internetowego Mirpol, jest równoznaczny z brakiem możliwości dokonania zakupów w naszym sklepie.
Każda osoba rejestrując się na naszej witrynie oraz dokonując zakupów wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych sklepu Mirpol oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych przez administratora.
Za administratora bazy danych osobowych uważa się firmę Mirpol sp. z o. o.
Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uważa się świadome oświadczenie woli i zgody do przetwarzania danych osobowych przez osobę, która to oświadczenie składa.
Za przetwarzanie danych osobowych uważa się ich: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, modyfikowanie oraz udostępnianie i usuwanie.
Poprzez usunięcie danych osobowych rozumie się całkowitą likwidację danych osobowych z bazy sklepu internetowego
Mirpol lub taką modyfikację danych osobowych, która uniemożliwi identyfikacje tożsamości osoby, do której dane te należą.
Wszystkie dane osobowe osób zarejestrowanych w sklepie
Mirpol są przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r.
Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe przetwarzać będzie jedynie w celu zawarcia i realizacji transakcji oraz, że przetwarzanie danych osobowych w żaden sposób nie naruszy praw oraz wolności osób, których dane te dotyczą.
Wyjątek od punktu 11. stanowi sytuacja, w której użytkownik sklepu internetowego Mirpol wyraża cheć i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zapisując się do Newslettera i potwierdzając tym samym zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o promocjach oraz nowościach dotyczących serwisu www.sklep-mirpol.pl
Dane osobowe Klientów sklepu internetowego
Mirpol nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do sfinalizowania transakcji oraz firm dostawczych, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia zamówionych produktów.
Serwis www.sklep-mirpol.pl automatycznie korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które są danymi informatycznymi (pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i w przeglądarce internetowej), przechowującymi informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego Mirpol.
Pliki cookies pozwalają na: rozpoznanie typu urządzenia użytkownika korzystającego z serwisu i dostosowanie wyświetlania się strony oraz jej zawartości do danego urządzenia, tworzenie statystyk dotyczących sposobu korzystania z serwisu, co pomaga dokładnej analizie i dostosowaniu wyświetlanej zawartości strony do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz utrzymanie bieżącej sesji zalogowania na stronie w celu wyeliminowania potrzeby ponownego logowania się.
W ramach korzystania z witryny www.sklep-mirpol.pl wykorzystywane są następujące pliki cookies: umożliwiające poprawne korzystanie z serwisu i z usług, jakie serwis ten oferuje, umożliwiające zapamiętanie preferencji i ustawień użytkownika, takich jak: preferowany język, rozmiar czcionki itp., umożliwiające dostosowanie dostarczanych treści reklamowych do osobistych preferencji użytkownika oraz zapewniające bezpieczeństwo – służące do wykrywania nadużyć.
Każdy użytkownik serwisu www.sklep-mirpol.pl może dobrowolnie zrezygnować lub ograniczyć obsługę plików cookies, posługując się odpowiednimi ustawieniami w swojej przeglądarce internetowej.
Administrator sklepu internetowego Mirpol informuje, iż w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z korzystania z plików cookies, niektóre usługi i funkcje dostępne w witrynie www.Mirpol.pl mogą być ograniczone lub całkowicie niedostępne.
Administrator sklepu internetowego Mirpol zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji w Polityce Prywatności w każdej chwili.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy Mirpol, dostępny pod adresem internetowym www.sklep-mirpol.pl, prowadzony jest przez Mirpol sp. z o. o. z siedzibą w Strzyżewicach 165A, 23-107 Strzyżewice wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000338589, o kapitale zakładowym 10000zł, NIP 713-303-33-21, REGON 060533698
Sklep Mirpol prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży suplementów diety dla zwierząt.
Adres do korespondencji:
Mirpol sp. z o. o.

Strzyżewice 165A, 23-107 Strzyżewice

Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu internetowego Mirpol jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, natomiast kontakt mailowy jest możliwy całodobowo, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

e-mail: kontakt@ sklep-mirpol.pl

tel. +81 566 69 28

Konto bankowe Sprzedawcy:

05 1140 1094 0000 3429 7500 1004

OFERTA
Wszystkie ceny produktów umieszczonych na stronie www.sklep-mirpol.pl są cenami jednostkowymi brutto i nie uwzględniają kosztów dostawy zakupionego towaru.
W przypadku niestandardowych zamówień lub zamówień hurtowych, ceny produktów mogą być ustalane indywidualnie do każdego zamówienia.
Złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy www.sklep-mirpol.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy firmą Mirpol sp. z o. o. a klientem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – ustawy z dnia 23.04.1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
Asortyment prezentowany w sklepie internetowym Mirpol nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny, zachęcający do składania ofert przez osoby korzystające z serwisu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA
Zamówienia w sklepie Mirpol można realizować poprzez:
stronę internetową www.sklep-mirpol.pl
mailowo, wysyłając wiadomość na kontakt@sklep-mirpol.pl
telefonicznie, w godzinach określonych w regulaminie
W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu w sklepie Mirpol należy dokonać rejestracji konta w serwisie www.sklep-mirpol.pl oraz zapoznać się się i zaakceptować regulamin sklepu.
Możliwe jest również złożenie zamówienia i dokonanie zakupu bez rejestracji konta. W tym celu należy wypełnić poprawnie formularz dokonując zakupu jako gość oraz zapoznać się z regulaminem sklepu i go zaakceptować.
W przypadku zamówień składanych drogą mailową lub telefoniczną, przyjmuje się, że zamawiający zapoznał się z obowiązującym regulaminem i zaakceptował go.
Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym Mirpol poprzez stronę internetową www.sklep-mirpol.pl możliwe jest 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 11:00 danego dnia, będą wysyłane najwcześniej w następny dzień roboczy.
Składając zamówienie i dokonując zakupu towarów oferowanych w sklepie Mirpol, przyjmuje się, że określone zostały następujące warunki zawarcia umowy: przedmiot zamówienia, cena jednostkowa oraz łączna zamówionych przedmiotów, zawierająca podatek VAT, forma płatności, forma i i koszt dostawy, przybliżony termin dostawy, termin zapłaty, dane kontaktowe i adresowe osoby zamawiającej oraz zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu przez zamawiającego.
W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mailową, za potwierdzenie zamówienia uważa się wysłanie wiadomości e-mail przez sklep Mirpol, zawierającej informacje o dokonaniu i potwierdzeniu zamówienia, a także określającej wymagane warunki zawarcia umowy, ze szczegółami dotyczącymi zamawianego przedmiotu, formy dostawy itp.
Zamówienie należy opłacić według wybranej metody płatności.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego towaru w przypadku błędnie podanych danych adresowych i/lub kontaktowych przez osobę zamawiającą.
Każde zamówienie realizowane jest niezwłocznie po jego złożeniu, a nadanie wysyłki następuje maksymalnie w czasie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, we wszystkie dni robocze.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy maksymalnie do 14 dni roboczych, informując o tym drogą mailową lub telefoniczną osobę zamawiającą.
W wyjątkowych sytuacjach, takich jak jednoczesne zamówienie ostatniej sztuki danego produktu przez dwie osoby bądź brak danego produktu na magazynie, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia danego zamówienia i wznowienia jego realizacji po uzupełnieniu braków magazynowych danego produktu.
W przypadku zawieszenia zamówienia, sprzedawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie zamawiającego, a zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez żadnych konsekwencji.
Sklep Mirpol wysyła zamówiony towar za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

ZWROTY I WYMIANY
Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
Konsument, który decyduje się odstąpić od umowy zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedawcę drogą elektroniczną, wysyłajac wypełniony formularz odstąpienia od umowy lub za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą na adres korespondencyjny podany w regulaminie.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby konsument w czasie określonym w ustawie o prawach konsumenta poinformował sprzedawcę o podjętej decyzji odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, konsument zobowiązany jest odesłać zakupiony towar w stanie nienaruszonym, odpowiednio zabezpieczony, umieszczony w oryginalnym opakowaniu dostarczonym od sprzedawcy.
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia klientom zamówionych towarów bez wad.
W przypadku wyrażenia chęci zareklamowania towaru, sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do decyzji klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez klienta oświadczenia o reklamacji.
Klient ma prawo poinformować o zamiarze reklamacji zakupionego produktu drogą mailową, telefoniczną lub wysyłając stosowny list na adres korespondencyjny podany w regulaminie sklepu.
Koszt transportu i wymiany towaru z tytułu reklamacji pokrywa sprzedawca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Korzystanie z witryny www.sklep-mirpol.pl jest jednocznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
Szczegółowe informacje na temat Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies, znajdują się na odpowiedniej podstronie, do której dostać się można klikajac na odnośnik na stopce strony.
Administrator sklepu Mirpol zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i zobowiązuje się do poinformowania o nich

Shopping Cart